We Have More Than 40 Years of Experience. [email protected]
Get Price
Blog Center
  1. Home >
  2. Blog >
  3. Blog Detail

Con rắn giả

We are here for your questions anytime 24/7, welcome your consultation.

Get Price
Con rắn giả

Nov 19, 2017 Cận cảnh con vật được cho l rắn giả lươn. (Ảnh: Nguyễn Phương D.) Trả lời PV VTC News, ng Phạm Văn To n, một người kinh doanh, bu n b n rắn nhiều năm nay ở khu vực ph a Bắc cũng cho biết: Kh ng c lo i rắn n o như h nh ảnh n y cả. C một lo i rắn giun nhưng n nhỏ

Relate Blog
toTop
Click avatar to contact us
Hi,may I help you with products, price, etc?
Chat Online