Techniczne tłumaczenia językowe

W ramach usług "BIBCon.pl" w swojej części konsultingowej  "Con" oferuje tłumaczenia tekstów technicznych w 6 językach takich jak: angielski, niemiecki, szwedzki, hiszpański, portugalski, włoski.

Tłumaczymy projekty budowlane, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w budownictwie oraz opracowania techniczne związane z architekturą i konstrukcją, normy, certyfikaty itp.


Wiedza zdobyta przez naszego lektora posiadającego stopień doktora inżyniera nauk technicznych oraz doświadczenie pozwala na precyzyjny dobór słownictwa, co skutkuje właściwym zrozumieniem tłumaczonych treści przez użytkownika tekstu.

Nasz ekspert posiada szereg certyfikatów i uprawnień m.in. certyfikat tłumacza technicznego Naczelnej Organizacji Technicznej uprawniającej do tłumaczenia w dziedzinie: budowa maszyn i przemysłu metalowego.

Zapraszamy do kontaktu z naszym lektorem!