Szkolenia i certyfikacja

W ramach usług szkoleniowych oferujemy prowadzenie zajęć z zagadnień technicznych dotyczących budowy maszyn, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz języków obcych. Nasi konsultanci i trenery mają wyższe wykształcenie (dr inż, mgr inż.) i doświadczenie w zakresie nauk technicznych w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn, ukończyli m.in. studia podyplomowe w zakresie zarządzania bhp oraz posiadają świadectwa ukończenia kursu pedagogicznego. Ponadto, posiadają szeroki zakres uprawnień do obsługi maszyn budowlanych wydanych przez IMBiGS oraz UDT, co umożliwia prowadzenie zajęć w ramach kursów na operatorów maszyn i urządzeń wykorzystywanych w budownictwie.

Masz pytania ?
Pisz na naszego mejla, odpowiemy.